اقلام موجود در سبد خرید

جمع کل: ٧,٠٠٣,٠٠٠ تومان
آیین نامه نمای ساختمان شهرداری تهران

آیین نامه نمای ساختمان شهرداری تهران

تاریخ خبر: 1394/12/1

نمای ساختمان بدلیل اینکه تشکیل دهنده سیمای شهر می باشد و تصویر ذهنی شهروندان از محیطی که در آن قرار گرفته اند را تشکیل می دهد، در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان، قوانین و مقررات ویژه ای را شامل می شود.

در سالهای اخیر با توجه به ارزش افزوده ای که از طریق نقش نما به ساختمان تعلق می گیرد، طراحی نما اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. به همین دلیل شهرداری تهران ضوابطی را در این خصوص به تصویب رسانده است که تایید طرح نماهای شهر تهران مستلزم رعایت این قوانین می باشد.

می توانید فایل راهنمای ضوابط تصویب شده نما را در اینجا دانلود نمایید.